Elektroinstalacje APS Gaz Sensor

Firma powstała w 1998. W związku z prężnym rozwojem znacznie rozszerzyła zakres prac oraz nawiązała współpracę z wieloma przedsiębiorstwami.

Zajmujemy się wykonywaniem prac związanych z szeroko rozumianym montażem, eksploatacja, remontem oraz uruchomieniami w zakresie elektrycznym i automatyki przemysłowe. Jako że trzon naszej firmy wywodzi się z szeregów elektrociepłowni wybrzeże S.A, nasi pracownicy mają bardzo duże doświadczenie w pracach wymagających wysokiej sprawności psycho . fizycznej. Chcielibyśmy także nadmienić , że nasz personel posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty umożliwiające prace na obiektach szczególnych, niebezpiecznych i specyficznych np.: strefy zagrożone wybuchem (strefy Ex), ruch ciągły, itp.. Z naszej strony gwarantujemy państwu terminowość, rzetelność i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych niekoniecznie związanych z aktualnie wykonywanym zleceniem. Jeśli nasza oferta wydaje się Państwu interesująca, z przyjemnością jeden z naszych przedstawicieli zaprezentuje dokładniej naszą ofertę, w dogodnym dla Państwa terminie.

Zakres działalności firmy

Kontrola metrologiczna:

  • aparatury wyposażenia obiektowego (czujniki, mierniki i przetworniki temperatury, ciśnienia, różnicy ciśnień itp.)
  • analizatorów czystości wodoru, tlenu, czujników propanu itp.

Przegląd, eksploatacja, remont oraz próby funkcjonalne palników rozpałkowych.

Przegląd, eksploatacja, remont oraz próby funkcjonalne blokad, zabezpieczeń i sygnalizacji technologicznych na blokach energetycznych, kotłach wodnych, mazutowni, odpopielaniu oraz na urządzeniach i obiektach pomocniczych.

Przegląd, eksploatacja, remont oraz próby funkcjonalne napędów regulacyjnych i zasuw elektrycznych.

Przegląd, eksploatacja, kalibracja i remont aparatury do pomiarów fizykochemicznych chemii suchej oraz mokrej.

Przegląd, eksploatacja i remont pomiarów specjalnych turbogeneratorów.

Przegląd, eksploatacja, remont instalacji elektrycznych, rozdzielni i rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne.

Montaż, budowa i przeglądy szaf systemowych, sterowniczych oraz rozdzielni elektrycznych wraz z uruchomieniem.

Remont, modernizacja, budowa nowych tras kablowych, impulsowych oraz montaż, kalibracja i uruchomienie wyposażenia obiektowego (mierników, przetworników i innych urządzeń pomiarowych).

Przeglądy i remonty silników niskiego napięcia.

Remonty i modernizacje instalacji oświetleniowych, zasilających oraz sterowniczych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Budowa, modernizacja i eksploatacja instalacji telewizji przemysłowej i monitoringu.

Montaż i uruchomienia instalacji związanymi z :

  • systemami ogrzewania rur i zbiorników.
  • systemami przeciwoblodzeniowymi.
  • systemami utrzymywania temperatur procesowych w przemyśle.
  • systemami ogrzewania podłogowego.